PRESSITEADE - Teeme Ära 2008st on kujunemas mastaapne taaskasutusprojekt

Tagasi

20.06.2008

Eesti suurimaks koristusaktsiooniks tituleeritud kodanikualgatus on kujunemas ühtlasi ka mastaapseimaks taaskasutusprojektiks Eestis.

Algatuse eestvedajad on koostöös jäätmekäitlejatest koostööpartneritega seadnud eesmärgiks kogu kokku korjatud prügi sorteerida ning suunata sellest 80% taaskasutusse. Praeguste arengute valguses usuvad kõik osapooled, et seatud eesmärk on realistlik – praeguseks läbi sorteeritud prügist on ladestamisse läinud vaid 11%.

Rohkem kui 50 000 eestimaalase poolt kokku kogutud prügi on täielikult üle antud koostööpartneritest jäätmekäitlejatele: Utileek OÜ, Uikala AS, Utileek Lõuna OÜ ning Paikre OÜ.

3. mail kokku korjatud jäätmed on lipujaamadest tänaseks jõudnud kas sorteerimisplatsidele, või ootavad oma sorteerimisjärge jäätmevedajate poolt hallatavates vaheladestusjaamades.

Utlieek Lõuna OÜ tegevjuht Gert Kuusi sõnul on kibe töö käinud lakkamatult alates 3. maist: "Kõik meie masinapark on olnud töös 6 päeva nädalas, et prügi saaks lipujaamadest vaheladestusjaamadesse ning sealt edasi sorteerimisplatsile transporditud. Nüüd saame jõud ümber suunata sorteerimisse - tuleb väga töine suvi. Suve lõpuks loodame kogu jäätmehulga sorteerimisega lõpule jõuda."

Käsitsi tehtav sorteerimine võimaldab maksimaalse osa kokku korjatud prügist suunata taaskasutusse, kuid on paratamatult aeganõudvam lahendus kui tavapärane prügi ladestamine.

Sellises mahus taaskasutusprojekt on Eestis esmakordne. Tavapäraselt läheb Eesti jäätmemajanduses taaskasutusse vaid ligi 30% prügist.

Prügi taastootmisse suunamine täidab nii kohaliku looduse hoidmise kui ka globaalse vastutustunde eesmärki – maailmas järjest süvenev energiakriis, ammenduvad loodusvarad ja järjest suurenev saastatuse probleem suunavad ka maailma jäätmemajandust vastutustundlikumate lahenduste leidmise poole. Taaskasutuse lipujaamaks Euroopas on Saksamaa, kes on võtnud suuna täieliku taaskasutuse poole, ning kus täna ladestatakse vaid 5% kogu tekkivate jäätmete hulgast. Skandinaavias läheb taaskasutusse keskmiselt 60% jäätmetest.

Lisainfo:


Tiina Urm
meediajuht
Tel. 59040404
E-mail: tiina@teeme2008.ee
www.teeme2008.ee

web by OKIA