Keskkonnaministeerium PRESSITEADE - Teeme ära 2008“ eesmärk on kuni 80% prügist taaskasutada

Tagasi

17.04.2008

Keskkonnaministeerium, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus ja kampaania Teeme ära 2008 esindajad otsustasid eileõhtusel ühisel ümarlaual, et suurem osa kampaania raames kogutavast prügist, eeldatavasti kuni 80%, tuleb taaskasutada. Kaardistuse andmetel on üle Eesti laiali 10 300 prügikuhja kokku ligi 10 000 tonni prügiga.


Jäätmekäitlejad on valmis eesmärgi täitmiseks panustama nii prügi käitlemise kui ka transpordi osas. Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskus annavad prügi käitlemiseks ja transpordiks kokku 5 miljonit krooni.

Jäätmekäitlejate liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul on kõik prügilad andud valmisoleku võtta 3.-4. mail rohkem jäätmeid vastu. „Selleks pikendatakse lahtioleku aegu ja hoitakse rohkem personali töös ning sellega seotud kulutused katavad prügilad ise. Lisaks annavad liidu liikmed üle Eesti kampaania käsutusse oma pressautosid,“ selgitas Rüütelmann.

Prügi kaardistamisel on selgunud, et metsas vedeleva prügi hulgas on palju taaskasutatavaid materjale ja mõistlik oleks need taaskasutusse suunata. Näiteks Saksamaal ladestatakse vaid 5% jäätmetest ja Skandiaavias on taaskasutamise protsent ca 60%. „Ühe päevaga me Eestit selles osas ei muuda, kuid meie eesmärk on, et kampaania raames saaksime taaskasutada kuni 80% kogutud prügist,“ selgitas Nõlvak ettepaneku tausta. Eraldi kogutakse segaolme-, elektroonika-, suur- ja pakendijäätmed, rehvid ning ohtlikud jäätmed. Biolagunevad jäätmed on metsas vedelenud prügi hulgast reeglina looduse abil juba kadunud.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegi sõnul on kogutavate jäätmete nii suures mahus taaskasutamisele suunamine teostatav tänu koristamisperioodi paindlikkusele. „Kampaania raames tegeletakse suuremõõtmeliste (üle 30 m diameetriga) prügikuhjade likvideerimisega juba aprilli algusest saadik. See võimaldab prügilatel jäätmete vastuvõtmist paremini korraldada,“ tunnustas Eek „Teeme ära 2008“ toimkonna tööd. Jäätmete liigiti käitlemiseks on kavas kasutada vähemalt seitset sorteerimisjaama üle Eesti.

Jäätmekäitlejatest osalesid kohtumisel AS Väätsa Prügila, AS Uikala Prügila, OÜ Utileek, AS Ragn Sells, AS Tallinna Prügila ja AS Cleanaway.


Lisainfo:

Eesti Jäätmekäitlejate Liit:
tegevjuht Margit Rüütelmann, GSM 513 0698

Keskkonnaministeerium:
jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, GSM 516 5291
avalike suhete osakonna juhataja Monika Kopti, GSM 521 2602

Riigimetsa Majandamise Keskus:
metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät, GSM 520 5734

Teeme ära 2008:
Rainer Nõlvak, GSM 5904 0004

web by OKIA