Mis sai prügist

 

Mis on saanud Teeme Ära 2008 käigus kokku korjatud prügist?

  1. Prügi käitlemiseks sõlmisid Keskkonnaministeerium ja Eestimaa Looduse Fond lepingud riigihanke võitnud 7 erineva jäätmekäitlejaga, kes kohustusid kokku korjatava prügi nõuetekohaselt käitlema. 
  2. Kokku korjatud prahi äravedu lipujaamadest võttis kohati aega kuni kaks kuud. Juulikuus 2008. oli kogu prügi käitlejate valduses. Äravedamise venimisel oli 3 olulisemat põhjust: prügi korjati planeeritust rohkem; prügi toodi järgnevatel päevadel juurde; vedajad teostasid töid plaanipärase graafiku kõrvalt. 
  3. Tänaseks on 90% Teeme Ära käigus korjatud prügist käideldud, seda on kokku rohkem kui 10 000 tonni - 7060 tonni olmeprügi, 300 tonni eterniiti ja 3000 tonni rehve. 
  4. Käitlemist ootab veel kokku 500 - 1000 tonni prügi mis asub Utileek OÜ ja Utileek Lõuna OÜ valduses Raadi lennuvälja platsil ja Harku valla ladestusplatsil. 
  5. Käitlejatel oli seaduse järgi aega 3 aastat prügi käidelda. Prügi näol on tegemist eraomandiga, mida kõrvalised eraisikud puutuda ei tohi st kodanikualgatuse käigus sekkumine oleks ebaseaduslik ja tooks tõenäoliselt kaasa kohtuasja. 
  6. Harku platsil asuvate jäätmete osas tegi Keskkonnainspektsioon Utileek OÜ-le ettekirjutuse, mida nad nõutud tähtajaks ei täitnud, seejärel rakendatakse nüüd kevadel lume sulades asendustäitmist, s.t Keskkonnainspektsioon korraldab jäätmete likvideerimiseks riigihanke ja kui jäätmed on koristatud, nõutakse Utileegilt koristuskulud sisse. 
  7. Raadil asuvatest jäätmetest moodustab Teeme Ära prügi vaid ühe kümnendiku, ülejäänu näol on tegemist Utileek Lõuna OÜ poolt lõuna-eestis osutatud käitlusteenuse käigus kogutud prügiga ehk siis lisaks Teeme Ära prügile asub platsil kümme korda rohkem lõunaeestlaste prügi, mille käitlemise eest on samuti Utileegile kui käitlejale makstud. 
  8. Kõik see on tõstatanud küsimuse, kas praegused jäätmekäitust reguleerivad seadused on piisavad, et tagada prügi nõuetekohane käitlemine. Praegune situatsioon võimaldab prügikäitlusettevõttel koguda oma tahahoovi prügi, esitades selle eest arveid prügi tekitajale. Kuid hiljem võib selguda, et prügi on ikkagi käitlemata.
  9. Rohkem kui 50 000 talgupäeval osalenu ning sadade vabatahtlike töö väärtust see ei kahanda - üheskoos saadi hakkama enneolematu pingutusega, tänu millele on meie metsad ja teeääred täna palju puhtamad. Prügi koguti kokku ja toodi metsast välja kohta, kus see enam loodusele ja metsloomadele otseseks ohuks ei ole.