Tegevuskava

 

Prügi kaardistamine
September 2007 - aprill 2008

Tegevus
Illegaalsete prügikohtade kaardistamine, milles osalevad selleks registreerunud vabatahtlikud üle Eesti.

Eesmärk
Selgitada välja konkreetne prügi kogus, paiknemine ning liigid, et planeerida vajaminevaid ressursse ja kogu koristuspäeva logistikat.


Omavalitsuste kaasamine
oktoober 2007 - mai 2008

Tegevus
Linna- ja Vallavalitsustega kontakteerumine, koostöövõimalustes kokku leppimine.

Eesmärk
Koostöö Linna- ja Vallavalitsustega kaardistamisel, ning koristuspäeva planeerimisel ja läbiviimisel.  


Vabatahtlike koordinaatorite kaasamine
jaanuar 2008 - märts 2008

Tegevus
Arendada välja kohalike koordinaatorite võrgustik valdade kaupa. Otsida organiseerimisvõimelisi aktiivseid inimesi, kes tahaks kaasa aidata oma kodukoha puhtamaks muutmisel.

Eesmärk
Leida Igas vallas 1-2 kohalikku koordinaatorit, kes aitavad planeerida ja koordineerida koristuspäeva logistikat ja koordineerida vabatahtlike tööd koristuspäeval oma valla piires.


Maakondlikud infopäevad
veebruar 2008 - märts 2008

Tegevus
Kohtumine valdade ja linnade esindajatega maakonna piires.

Eesmärk
Teeme Ära 2008 tegevuskava tutvustamine ja koostöövõimaluste leidmine.  


Teeme Ära 2008 teavituskampaania
15. märts 2008 - 4. mai 2008

Tegevus
Teeme Ära 2008 aktiivsem tutvustamine ja vabatahtlike osalejate kaasamine läbi meedia ja koostööpartnerite võrgustiku.

Eesmärk
40 000 vabatahtlikku registreeruvad 3. mai koristuspäevale  


Koristuspäev
3. mai

Tegevus
Teeme koos Eesti puhtaks - koristuspäevale registreerunud koristavad kaardile kantud prügipunkte.

Eesmärk
Koristame Eesti puhtaks kogu prügist, mis oleme eelneva kaardistamise käigus leidnud.  Puhta Eesti Pidu
4. mai

Tegevus
Tänukontsert kolmes Eesti linnas - Tallinnas, Tartus ja Narvas

Eesmärk
Tänada kõiki neid, kes kaasa aitasid ja koos rõõmustada puhtama Eestimaa üle.