Finants

 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) toetas Teeme Ära 2008 koristustalguid RMK aladel asuva prügi 'lipujaamadest' prügilasse transpordi ja ladestamiskulude eest tasumisega. See tähendab kokku ligikaudu 3 miljonit krooni.

Keskkonnaministeerium võttis enda kanda Teeme Ära 2008 raames riigimaadelt koristatava prügi 'lipujaamadest' prügilateni transpordi ja ladestamiskulude katmise kuni 2 miljoni krooni ulatuses.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Teeme Ära 2008 aktsiooni 2,5 miljoni krooniga.

Enamuse koristuskampaania kuludest moodustasid kulud prügi transpordile lipujaamadesse ning sealt edasi ladestusplatsidele. Samuti ladestuskulud ja ümbertöötlemise tasu käitlejatele ja pürgilatele.

Vastavalt seadusele sai eramaadel ladestatud prügihunnikute ära koristamine toimuda ainult koostöös eramaa omanikega. Kõikide maaomanikega kokkuleppele ei jõutud. Koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Justiitsministeeriumiga saadeti kõikidele nendele eramaaomanikele märgukirjad, kelle territooriumil illegaalsed prügiladestuskohad kaardistamise käigus avastati. Paljud maaomanikud likvideerisid oma territooriumil asuvad prahikohad ka omal jõul, kas 3. mail, või siis enne või pärast üleriigilisi koristustalguid

Kuid ülaltoodud numbrid on mikroskoopilised arvestades seda tõelist ainelist, tegevuslikku ja moraalset toetust, mida Teeme Ära 2008 sai oma partneritelt – eraettevõtetelt, riigiasutustelt, kodanikeühendustelt, meediakanalitelt ja muidugimõista eestimaalastelt, inimestelt – ilma selle panuse ja koostööta ei oleks Teeme Ära 2008st iialgi kujunenud sellist suurt, tegijat ja eestimaalasi ühendavat ettevõtmist. Suured tänud kõigile tegijatele!