Koristuspäev

Koristuspäeval, 3. mail asusid üle Eesti tegutsema 3-15 liikmelised koristusmeeskonnad. Iga meeskond sai ülesandeks ära koristada valitud linna-valla piires konkreetsed prügihunnikud.

Täpsem info - milliste prügihunnikute koristamise eest meeskond vastutab, vajalikud kaardid, koristamisjuhendid, kontaktid ja kõik muu vajalik, saadeti koristusmeeskonna juhile e-maili aadressi peale aprilli lõpunädalal.

Üle Eesti paigutus 3. mail laiali 200 ajutist jäätmekogumiskohta ehk 'lipujaama', kuhu koondus selle piirkonna vabatahtlike tegevus ja kokku korjatav prügi.

3. mai hommikul kell 10.00 kogunes iga meeskond enda koristuspiirkonna keskmeks olevasse kogunemiskohta – lipujaama, kust saadi vajalikud abivahendid ja kõikidele täiendavatele küsimustele vastused. Seejärel liikusid kõik meeskonnad laiali oma koristuspaikadesse.

Iga koristusmeeskond kogus prügihunniku juures koristatava prügi liigiti kottidesse.

Juba kottidesse kogutud prügi hakkasid koristatavate prügihunnikute juurest lipujaamadesse transportima eelnevalt kindlaksmääratud haagisega/treileriga vabatahtlike meeskonnad. Kokku oli 3. mail liikvel ligi 500 treilerit/haagist mis tegelesid kokku korjatud prügi lipujaamadesse transportimisega.

Lipujaamade ja prügilate vahel kurseerisid Adelani, CleanAway ja Eesti Metalli prügiautod. Koristamiseks vajalike masinatega aitasid M.R. Projekt, Tagala pataljon, Kaitseliit, Tapa väljaõppekeskus, Lustrum OÜ. DagöPlast, Tiki Treiler, RMK, Stora Enso, Kuusakoski, Waterser, SRM teed ja mitmed teised abivalmis ettevõtted. Korraldusmeeskond seadis eesmärgiks kokku korjatud prügi võimalikult kiiresti edasi regionaalsetesse ladestuspaikadesse toimetada, et vältida prügi seismajäämist ja kuhjumise ohtu.

Kuivõrd üritusest osavõtnute hulk oli oodatust suurem, tuli koristuspäeval siin-seal puudu kilekottidest. Sellele leiti kiirelt lahendused kohalike koordinaatorite ja omavalitsuste abiga. Samuti tingis planeeritust suurem kokku korjatud prügi hulk selle, et lipujaamadesse kogutud viimase prügi transport regionaalsetesse kogumispunktidesse ja käitluskohtadesse toimus koostööpartnerite abiga koristuspäevale järgnenud nädalate jooksul.

Kokku korjatud autokummide loodussõbraliku käitlemise osas tuli appi Eesti Rehviliit.


web by OKIA